OFERTA

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

– Ubezpieczenie OC ( w tym :graniczne oraz krótkoterminowe),

– Ubezpieczenie AC,

– Ubezpieczenie NNW ,

– Ubezpieczenie ASSISTANCE,

– Ubezpieczenie SZYB,

– Zielona karta,

-Ubezpieczenie floty pojazdów.

UBEZPIECZENIA MIENIA

Ubezpieczenie:

–  domów i mieszkań,

(w tym domków letniskowych, ubezpieczenie  OC w życiu prywatnym  – odpowiedzialność za szkody na osobie i na mieniu wyrządzone osobom trzecim przez ubezpieczonego oraz przez  osoby zamieszkujące wraz z ubezpieczonym.

– ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii ( fotowoltaika, pompy ciepła).

UBEZPIECZENIA FIRMOWE

–  ubezpieczenie firmy ( w tym : majątku, OC działalności)

–  ubezpieczenia mienia w transporcie,

–  ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika krajowego oraz międzynarodowego,

–  ubezpieczenie OC medyczne ( obowiązkowe oraz dobrowolne).

OSOBOWE

– Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

– Ubezpieczenie  NNW SZKOLNE,

– Ubezpieczenie turystyczne:  Kosztów leczenia, NNW, OC w życiu prywatnym, bagażu podróżnego,

– Ubezpieczenie:  Kosztów leczenia cudzoziemców przebywających na terenie RP.

ROLNE

– Ubezpieczenie obowiązkowe rolnika

– Ubezpieczenie obowiązkowe oraz dobrowolne budynków rolnych,

– Ubezpieczenie mienia rolnika,

– Ubezpieczenie upraw rolnych.

UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE

– Indywidualne ubezpieczenie na życie,

– Ubezpieczenia grupowe na życie.

Bądźmy w kontakcie

Skontaktuj się z nami