UBEZPIECZENIA SZKOLNE

UBEZPIECZENIA SZKOLNE I AKADEMICKIE

Od wielu lat, w kwestii ubezpieczeń szkolnych, owocnie współpracujemy
 z Towarzystwem Ubezpieczeniowym InterRisk S.A. VIG. Efektem owej współpracy jest specjalna oferta następstw nieszczęśliwych wypadków EDU PLUS dedykowana tylko klientom naszego biura. 

Ubezpieczeniem obejmowani są podopieczni żłobków i przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz studenci uczelni wyższych. W ramach tego typu ubezpieczeń proponujemy szeroki zakres ochrony związanej zarówno z następstwami nieszczęśliwych wypadków, jak i chorób zdiagnozowanych w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dodatkowo coraz częściej polisy NNW zawierane za naszym pośrednictwem rozszerzane są o odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym oraz OC podczas praktyk uczniowskich/studenckich.

Jednocześnie proponujemy też polisy OC i NNW dla nauczycieli, wychowawców, instruktorów i pozostałego personelu zatrudnionego w placówkach oświatowo – wychowawczych.

Oprócz zawarcia polisy zapewniamy Państwu kompleksową obsługę związaną
 z zawartym ubezpieczeniem, jak i pomoc w procesie likwidacji szkody.

ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ Z UBEZPIECZEŃ SZKOLNYCH

Bądźmy w kontakcie

Skontaktuj się z nami